Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

mielle
22:02
mielle
22:02
mielle
22:02
mielle
22:02
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viaviva-salvadore viva-salvadore
mielle
22:01
Proszę się wziąć w garść powie mi pani psycholog, a ja jej odpowiem, że ze swoimi smutkami się już w garści nie mieszczę...
— prawda
Reposted fromstercum stercum viabzdura bzdura
mielle
22:01
3590 5ee4
Reposted fromstercum stercum viabzdura bzdura
mielle
22:01
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabzdura bzdura
mielle
22:00
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialexxie lexxie
mielle
22:00
mielle
22:02
mielle
22:02
mielle
22:02
mielle
22:02
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viaviva-salvadore viva-salvadore
mielle
22:01
Proszę się wziąć w garść powie mi pani psycholog, a ja jej odpowiem, że ze swoimi smutkami się już w garści nie mieszczę...
— prawda
Reposted fromstercum stercum viabzdura bzdura
mielle
22:01
3590 5ee4
Reposted fromstercum stercum viabzdura bzdura
mielle
22:01
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabzdura bzdura
mielle
22:00
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialexxie lexxie
mielle
22:01
Proszę się wziąć w garść powie mi pani psycholog, a ja jej odpowiem, że ze swoimi smutkami się już w garści nie mieszczę...
— prawda
Reposted fromstercum stercum viabzdura bzdura
mielle
22:01
3590 5ee4
Reposted fromstercum stercum viabzdura bzdura
mielle
22:01
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl