Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

mielle
22:32
Istnieją miasta, do których tęsknię tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti - "Gra oczu"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
mielle
22:31
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
mielle
22:31
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
mielle
22:31
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
mielle
22:30
1279 8bf7 500
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik vialexxie lexxie
mielle
22:29
Niby lipiec, a w sercu listopad...
— otóż to...

July 24 2017

mielle
22:20
Bywa tak, że gdy dużo dajesz, a w zamian nie dostajesz tak naprawdę nic, budzisz się pewnego dnia i stwierdzasz, że jest ci bez różnicy. Że w sumie jesteś tak wyprany z uczuć, że nie masz ochoty na żadne interakcje danego typu. Z kimkolwiek.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
mielle
22:20
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
mielle
22:19
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki vialexxie lexxie
mielle
22:19
  Dobrze jest czasem nie być.
  Dziś właśnie mnie nie było.
  Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie.
  Szło mi coraz lepiej.
(...)
  Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego.
— Marcin Bruczkowski "Radio Yokohama"
Reposted fromSamotny Samotny viagdziejestola gdziejestola
mielle
22:18
za głośno słyszę
kiedy nie dzwonisz
ogłuchnę
od braku słów
od braków
od bezsłów
oślepnę
od bezciebie
— Charlotte Nieszyn Jasińska 'azsic'
22:17
mielle
22:16
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viagdziejestola gdziejestola
mielle
22:16
3952 9b84
Reposted frommelodyjna melodyjna viagdziejestola gdziejestola
22:14
7805 8ec4 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabzdura bzdura
mielle
22:12
5533 23ff
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
mielle
22:10
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
mielle
22:10
mielle
22:10
22:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl