Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

22:10
22:10
6080 4213
Reposted from99birds 99birds viagdziejestola gdziejestola
mielle
22:07
6600 f8d8
mielle
22:03
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viabzdura bzdura
mielle
22:03
9961 366a 500
Reposted fromproof proof viagdziejestola gdziejestola
mielle
22:02
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viagdziejestola gdziejestola
mielle
22:02
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
mielle
22:00
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viagdziejestola gdziejestola
mielle
22:00
7419 fddb
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
mielle
22:00
7309 0ff9
Reposted fromambermoon ambermoon vialexxie lexxie
mielle
22:00
7298 9464
Reposted fromambermoon ambermoon vialexxie lexxie
mielle
21:58
5983 4efc 500
park staszica, częstochowa 
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialexxie lexxie
mielle
21:57
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromrudewredne rudewredne viagdziejestola gdziejestola
mielle
21:57
Ktoś znów wczoraj mówił mi:
Trzeba przecież kochać coś, by żyć..
Reposted fromlavendowy lavendowy viagdziejestola gdziejestola
mielle
21:57
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci
mielle
21:57
Nie wiedziałem od czego zacząć.
W sumie to nigdy nie wiem.
Zawsze tkwi we mnie jakaś blokada.
— Zrób mi jakąś krzywdę.
mielle
21:56
4740 41d9 500
Samuel Beckett, Końcówka
Reposted fromidzsobie idzsobie viagdziejestola gdziejestola
mielle
21:56
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viagdziejestola gdziejestola
mielle
21:55
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
21:55
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl