Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

mielle
21:22
Gromadzi teraz obrazy tych skradzionych chwil i będzie je sobie wyświetlała w samotne wieczory jak stary film, który nigdy się nie znudzi.
mielle
21:21
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
21:20
5775 27c6 500
mielle
21:19
mielle
21:19

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialexxie lexxie

July 07 2017

mielle
00:45
4116 3b17 500
Reposted fromepidemic epidemic viaodettastoned odettastoned
mielle
00:44
Co się wysłało, to się nie odwyśle.
— historia pewnego mejla
mielle
00:43
2102 0c1b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
mielle
00:40
potrzebuję wyjechać gdzieś gdzie jest powietrze którym można oddychać
mielle
00:39
Pytał o Ciebie.
Reposted fromstripmymind stripmymind viagdziejestola gdziejestola
mielle
00:38
mielle
00:37
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viagdziejestola gdziejestola
mielle
00:37
Dobrze jest czasem nie być.
Dziś właśnie mnie nie było.
Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie.
Szło mi coraz lepiej.
(...)
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego.
— Marcin Bruczkowski- "Radio Yokohama"
mielle
00:36
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viagdziejestola gdziejestola
mielle
00:36
mielle
00:36
6526 26c8 500
Reposted frompiehus piehus viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
mielle
00:35
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
mielle
00:35
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

June 26 2017

mielle
21:47
zabrakło mi ciebie
z dnia na dzień
bez powolnego odzwyczajania

nie pogodzona
nie przytulona
na pożegnanie
nie mogłam uwierzyć

że jabłka kwaśne
że wiśnie gorzkie
że opadają mi kąciki ust
i że tak już będzie zawsze
— Małgorzata Sochoń
Reposted fromohwow ohwow viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
21:43
9522 36aa 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl