Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

mielle
17:34
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viairmelin irmelin
mielle
17:34
Nie było mi wcale dobrze z tymi myślami. Było mi bardzo źle.
— Janusz Leon Wiśniewski -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
mielle
17:34
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
mielle
17:34
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
mielle
17:33
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
mielle
17:33
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viairmelin irmelin
17:32

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
mielle
17:32
4938 5bc7
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
mielle
17:32
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
mielle
17:32
8306 d1c9 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viairmelin irmelin
mielle
17:32
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
mielle
17:31
1066 196f 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
17:31
mielle
17:31
9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
mielle
17:31
2141 7f65
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
mielle
17:31
2573 2ba7
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viairmelin irmelin
17:31
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
mielle
17:30
1053 078a
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
mielle
17:30
0759 8d47
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
17:30
8165 12ce
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl