Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2019

mielle
22:53
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabeltane beltane
mielle
22:53
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viabeltane beltane
mielle
22:53
Bang bang, you shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down
— Nancy Sinatra
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabeltane beltane
mielle
22:53
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viabeltane beltane
mielle
22:52
3434 5837
Reposted fromumorusana umorusana viabeltane beltane
mielle
22:52
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol viabeltane beltane
mielle
22:51
4720 cdf0 500
Reposted fromniente niente viabeltane beltane
mielle
22:48
4524 b9b4
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viabeltane beltane
mielle
22:48
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabeltane beltane
mielle
22:47
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

February 19 2019

mielle
19:35
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven vialexxie lexxie
mielle
19:33
Reposted frombluuu bluuu
mielle
19:32
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viamalinowowa malinowowa
mielle
19:32
19:32
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viamalinowowa malinowowa
mielle
19:31
mielle
19:31
Mens Classic Cars - Ferrari 330 GTC
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapraesens praesens
mielle
19:30
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"
mielle
19:29
3600 01d2 500
Reposted fromslodziak slodziak viamalinowowa malinowowa
mielle
19:29
Oddałam kiedyś swoje całe serce komuś, kto po prostu zrobił z tego tatar. I może dlatego dzisiaj jakby mam problem z zaufaniem, mam problem z otworzeniem się i mam problem z tym, żeby na hasło "kocham Cię" zareagować dobrze. Jak się pojawia ta bliskość to już mnie nie ma.
— Agnieszka Chylińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl