Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

mielle
19:35
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven vialexxie lexxie
mielle
19:33
Reposted frombluuu bluuu
mielle
19:32
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viamalinowowa malinowowa
mielle
19:32
19:32
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viamalinowowa malinowowa
mielle
19:31
mielle
19:31
Mens Classic Cars - Ferrari 330 GTC
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapraesens praesens
mielle
19:30
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"
mielle
19:29
3600 01d2 500
Reposted fromslodziak slodziak viamalinowowa malinowowa
mielle
19:29
Oddałam kiedyś swoje całe serce komuś, kto po prostu zrobił z tego tatar. I może dlatego dzisiaj jakby mam problem z zaufaniem, mam problem z otworzeniem się i mam problem z tym, żeby na hasło "kocham Cię" zareagować dobrze. Jak się pojawia ta bliskość to już mnie nie ma.
— Agnieszka Chylińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa

February 09 2019

mielle
20:20
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viainto-black into-black
mielle
20:14
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabeltane beltane
mielle
20:14
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viabeltane beltane
mielle
20:14
mielle
20:14
5253 fd3a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabeltane beltane
mielle
20:14
3833 a469 500
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane
mielle
20:13
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viairmelin irmelin
mielle
20:13
5109 968c 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
mielle
20:13
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
mielle
20:13
4152 f23f 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl