Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

mielle
00:25
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexxie lexxie
mielle
00:25
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
mielle
00:24
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
00:24
7851 7a29 500
Reposted fromkimik kimik vialexxie lexxie
mielle
00:06
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
mielle
00:04
5338 87d0 500
Reposted frommarzyciel marzyciel viabeltane beltane
mielle
00:04
2695 4459 500
Reposted fromfelicka felicka viabeltane beltane
mielle
00:03
2511 58d7 500
Reposted fromroxanne roxanne viabzdura bzdura
mielle
00:00
4242 3c3e 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vialexxie lexxie
mielle
00:00
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viabzdura bzdura

April 22 2017

mielle
23:59
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viabzdura bzdura
mielle
23:59

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viabzdura bzdura
mielle
23:59
2114 ec1b 500
"Jesteś inny, zachowuj się jak wszyscy..."
mielle
23:58
mielle
23:57
mielle
23:56
 - Boi się pan?
 - Jak każdy człowiek. Boję się, że będę bał się coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromshesarebel shesarebel vialexxie lexxie
23:56
mielle
23:56
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Żulczyk
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialexxie lexxie
23:55
How wonderful it is, to be silent with someone.
Kurt Tucholsky (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
mielle
23:55
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl