Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

mielle
23:25
1247 2909 500
mielle
23:24
9651 e2fd
mielle
23:24
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viairmelin irmelin
mielle
23:23
Reposted frombluuu bluuu
mielle
23:22
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapampampam pampampam
mielle
23:22
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialexxie lexxie
mielle
23:22
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
mielle
23:16
5471 aee1
Wonderland Creek
Reposted fromzungud zungud vialexxie lexxie
23:15
5800 a889
Reposted fromorendasophie orendasophie viairmelin irmelin
mielle
23:15
8863 cb20
Reposted fromwwannie wwannie viafilmowy filmowy
mielle
23:15
Zamykam serce i wydaje mi się, że przez to jestem bezpieczniejsza.
— Regina Brett – Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym
Reposted fromnyaako nyaako viabzdura bzdura

October 20 2017

mielle
22:29

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viajobi jobi
mielle
22:28
mielle
22:28
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viajobi jobi
mielle
22:27
1340 d5ad
mielle
22:27
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajobi jobi
mielle
22:27
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajobi jobi
mielle
22:27
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viajobi jobi

October 10 2017

mielle
22:20
mielle
22:17
01:01.
jeszcze o mnie myślisz czy już śnisz?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl