Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

mielle
21:39
8232 2c45
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
mielle
21:35
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabzdura bzdura

March 06 2018

mielle
21:16
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
mielle
21:15
mielle
21:15
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaambivalence ambivalence
mielle
21:12
1473 73ca 500
Reposted fromnonecares nonecares viabzdura bzdura
mielle
21:11
2053 4b6d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabzdura bzdura
mielle
21:11
1757 1b82
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viabzdura bzdura
mielle
21:09
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
mielle
21:08
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viagdziejestola gdziejestola
mielle
21:08
4409 6d7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
mielle
21:07
0991 f232 500
Reposted fromluron luron viairmelin irmelin
mielle
21:07
Reposted fromjasminum jasminum viairmelin irmelin
mielle
21:07
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek vialexxie lexxie

March 03 2018

mielle
21:13
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viamalinowowa malinowowa
mielle
21:10
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamalinowowa malinowowa
mielle
21:06
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viamillionlittlepieces millionlittlepieces
mielle
21:04
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
mielle
21:04
1473 73ca 500
Reposted fromnonecares nonecares viagdziejestola gdziejestola
mielle
21:03
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl