Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

mielle
00:11
mielle
00:10
Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.
— Thomas Alva Edison
Reposted fromavooid avooid vialexxie lexxie
mielle
00:09
Nie możemy obwiniać siebie za całkowitą obojętność innych względem nas. Bo to prawda, że można być winnym czyjemuś uczuciu. Można spojrzeć inaczej te parę razy, można dać do zrozumienia, że może coś. Ale nie można być winnym braku jakichkolwiek uczuć. Trzeba się pogodzić, że na płaszczyźnie tych stu kilkudziesięciu centymetrów nie ma już albo nigdy nie było dla nas miejsca. Znajdziemy je, jak się wyliżemy z ran. Na początku w samych sobie. Mam w to głęboką wiarę, głęboką jak te rany.
— Olga Wojciechowska - ,,Listy niczyje"
mielle
00:09
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viairmelin irmelin

March 20 2017

mielle
19:29
0974 3e5b
mielle
19:29
9858 d8c8 500
Reposted fromPoranny Poranny viabeltane beltane
mielle
19:29
1404 64c1 500
Logan: TheProfessional
Reposted fromfilmowa filmowa viafilmowy filmowy
mielle
19:28
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
mielle
19:28
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"

March 15 2017

mielle
01:16
4383 ce2a
mielle
01:16
3924 750b 500
Nata Metlukh
Reposted fromcorvax corvax viamalinowowa malinowowa
mielle
01:16
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viamalinowowa malinowowa
mielle
01:16
1158 4216 500
Reposted frompollywood pollywood viamalinowowa malinowowa
01:16
01:16
2005 fac5 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamalinowowa malinowowa
mielle
01:15

March 11 2017

mielle
22:42
8569 5d2a
mielle
22:40
6827 0369 500
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
mielle
22:40
Ostatnie tygodnie żyję na odpierdol..
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
mielle
22:39
9298 fec7 500
Reposted fromsnowlake snowlake viaviva-salvadore viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl