Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

mielle
13:05
6730 bb8e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
mielle
13:04

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
mielle
13:02
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
mielle
13:01
Reposted frombluuu bluuu
mielle
12:57
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
mielle
12:57
Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
mielle
12:56
1235 933d 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
mielle
12:54
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexxie lexxie
mielle
12:53

Embroidery art by Sheena Liam

via
Reposted fromhairinmy hairinmy viairmelin irmelin
mielle
12:51
9739 cf80
Reposted frombrainless brainless viairmelin irmelin
mielle
12:51
Szczęście jest pragnieniem powtarzalności. 
— M. Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted frombrainless brainless viairmelin irmelin
mielle
12:51
Jesienią człowiek składa się głównie z koca, kawy z cynamonem i bardzo wielu wątpliwości...
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa

October 08 2019

mielle
21:50
0606 d575 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
mielle
21:49
1278 49a0
Reposted fromnyaako nyaako viabzdura bzdura
mielle
21:49
3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt viabzdura bzdura
mielle
21:48
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viabzdura bzdura
mielle
21:48
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabzdura bzdura

October 05 2019

mielle
22:03
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viaboli boli
mielle
21:59
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
mielle
21:58
Ludzie powinni sobie mówić co czują, nawet jeżeli nie są pewni tych uczuć. fajnie mieć pewność, że ktoś coś o Tobie duma.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl