Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

mielle
00:21
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapraesens praesens
mielle
00:19
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio viapraesens praesens
mielle
00:11
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek vialexxie lexxie
mielle
00:10
mielle
00:10
Reposted fromFlau Flau vialexxie lexxie
mielle
00:10

October 31 2018

mielle
00:20
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.

- W. Myśliwski, Kamień na kamieniu
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury vialexxie lexxie
mielle
00:17
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viagdziejestola gdziejestola
mielle
00:17
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viagdziejestola gdziejestola
mielle
00:17
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
mielle
00:16
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viagdziejestola gdziejestola
mielle
00:16
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viamalinowowa malinowowa
mielle
00:15
3925 19d3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamalinowowa malinowowa
mielle
00:15
4041 48ce 500
Mario De Biasi. Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamalinowowa malinowowa
mielle
00:15
2647 dc40 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
mielle
00:15
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viamalinowowa malinowowa
mielle
00:14
1735 60c1 500
Reposted from0 0 viamalinowowa malinowowa
mielle
00:14
0951 229a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamalinowowa malinowowa
mielle
00:14
5320 5cb1 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viamalinowowa malinowowa
mielle
00:14
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie! ”
— Astrid Lindgren
Reposted frommerkaba merkaba viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl