Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

mielle
21:47
zabrakło mi ciebie
z dnia na dzień
bez powolnego odzwyczajania

nie pogodzona
nie przytulona
na pożegnanie
nie mogłam uwierzyć

że jabłka kwaśne
że wiśnie gorzkie
że opadają mi kąciki ust
i że tak już będzie zawsze
— Małgorzata Sochoń
Reposted fromohwow ohwow viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
21:43
9522 36aa 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
mielle
21:42
Co robiłaś wieczorem? Siedziałam i gapiłam się w zegar, aż wydawało mi się, że już mogę do ciebie zadzwonić, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy. Śmieję się. A ty co robiłeś? Siedziałem i czekałem na twój telefon i zastanawiałem się, co powiedzieć, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy
— James Frey
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola

June 24 2017

mielle
21:21
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viaMsChocolate MsChocolate
mielle
21:18

Wszystkie Twoje herbaty stygną. Z rozpędu zawsze zaparzam dwie, Twoja stoi nietknięta. Ciągle się spóźniasz, ale nie mam Ci tego za złe. Ja też wiecznie jestem w niewłaściwym miejscu i czasie. Wiesz w ilu mężczyznach widziałam już Twoją twarz? Zdarzają mi się pomyłki.

A Ty? Śpisz czasem w niewłaściwych łóżkach?


http://8ipol.com/krotki-list-do-mezczyzny-mojego-zycia/

Reposted fromneverragain neverragain viaMsChocolate MsChocolate
mielle
21:11
milkłam ze strachu, z dumy, braku czasu. a teraz mam w sobie mnóstwo słów niewypowiedzianych. tych na ratunek i na do widzenia, którymi już nie uzupełnię przeszłości. a przecież to od tych właśnie słów bolą myśli. to one kłują duszę. dlatego przestałam się bać mówić. słowami można zawrócić rzekę.
— Magda Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
mielle
21:09
Ocknij się dziewczyno, ten facet zmarnował ci dwa lata życia. Okłamywał, zdradzał, obiecywał i nie dotrzymywał słowa. Po dwóch latach z tym sukinsynem można cię było szufelką zmiatać z podłogi.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
mielle
21:05
Byłam bez życia i jakaś taka ospała. Nie panowałam nad sytuacją.
mielle
21:05
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
mielle
21:05
“więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viagdziejestola gdziejestola
mielle
21:04
7440 5bad
Reposted fromNicinic Nicinic viagdziejestola gdziejestola
mielle
20:36

to chore. jakbym do szczęścia stał tyłem.

— Upadli poeci.
mielle
20:35
W tamtym czasie cierpiałem na alergię - nietolerancję na cały świat. W tym na siebie samego.
— E.E.Schmitt, "Zapasy z życiem"
Reposted frommartinif16 martinif16 viagdziejestola gdziejestola
mielle
20:34
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viapampampam pampampam
mielle
20:34
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
mielle
20:18
1699 5cf9 500
Reposted fromsarazation sarazation vialexxie lexxie
20:18
7780 55ce 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viagdziejestola gdziejestola
mielle
20:18
mielle
20:17
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
mielle
20:15
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl