Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

mielle
22:53
Nie chce Cię poznać w tym momencie i dać się poznać,bo może być różnie, może byś mi się spodobał. Ale zależy mi już na kimś innym.
— wymownie.
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
22:49
mielle
22:49
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialexxie lexxie
22:48
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik vialexxie lexxie
mielle
22:48
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C
mielle
22:48
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea vianieniewesola nieniewesola
mielle
22:47
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri vianieniewesola nieniewesola
mielle
22:46
Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
— The Sound of Silence
mielle
22:45
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawrazliwa wrazliwa
mielle
22:45
7617 7c93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
mielle
22:45
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialexxie lexxie

February 23 2017

mielle
22:59
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
mielle
22:59
 czasem wystarczy "Dzień Dobry"
— ale od tej jednej Wyjątkowej
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
mielle
22:58
mielle
22:58
o d e z w i j o d e z w i j s i ę o d e z w i j s i ę d o m n i e
bo marznę
a nic tak nie grzeje jak Twoje słowa
— Charlotte Nieszyn Jasińska
mielle
22:58
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....

February 22 2017

mielle
23:44
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
mielle
23:44
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viakasias3112 kasias3112
mielle
23:39
Zdjęcie użytkownika A woman with class. Audrey Hepburn photographed by Leo Fuchs for "The Nun's Story", 1959.
mielle
23:38
Reposted frommayamar mayamar viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl