Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

mielle
22:02
mielle
22:02
mielle
22:02
mielle
22:02
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viaviva-salvadore viva-salvadore
mielle
22:01
Proszę się wziąć w garść powie mi pani psycholog, a ja jej odpowiem, że ze swoimi smutkami się już w garści nie mieszczę...
— prawda
Reposted fromstercum stercum viabzdura bzdura
mielle
22:01
3590 5ee4
Reposted fromstercum stercum viabzdura bzdura
mielle
22:01
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabzdura bzdura
mielle
22:00
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialexxie lexxie
mielle
22:00

August 12 2017

mielle
23:52
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viaboli boli
23:52
5498 5e1f 500
mielle
23:51
Człowiek też może stać się nałogiem.
— rzuć wszystko i chodź się całować!
mielle
23:51
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
mielle
23:51
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
mielle
23:51
Przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam więcej szczęścia niż ta, na którą czekaliśmy z utęsknieniem.
Reposted fromcasas casas viagdziejestola gdziejestola
mielle
23:50
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
mielle
23:50
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
mielle
23:49
Mówili o niej wrażliwa, ale nawet nie wiedzieli, jak ogromna płynie w niej siła.
mielle
23:49
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
mielle
23:49
2000 2114
Reposted fromtfu tfu viaviva-salvadore viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl